The characters of Rurouni Kenshin
Himura Kenshin
Kamiya Kaoru
Sagara Sanosuke
Myoujin Yahiko
Makimachi Misao
Takani Megumi
Shinomori Aoshi
Saitou Hajime
Hiko Seijuuro
Seta Soujirou
Shishio Makoto
Back to the main page