Dengon (Hotohori)

     kimoi no toki ga kite hikari o moto meru tabi
     kotoba no tamashii wa tami no kokoro de kagayaku

     tsuki ga yama no se nishizu mi   hi ga noboru sukoshi mae
     utsukusiku samashii toki ga nagareru
     mamoritai kumi ga ari   sasaetai hito ga iru
     inochi no hi sakae yo towa nitsu nage yo

     yume miru yoroko bi o asa e no chikara nishite
     ikiteru yoroko bi o tsutaete noko suno ga ai

     mitsukara ga maku tame kara donna hana ga saku no ka?
     minori aru sekai o tsukari kizu ke yo

     umi datsu tanoshimi o futata bi omoi dashite
     hagukumu tanoshimi o tsutaete noko suno ga ai

     Ah donna kanashimi mo tsura samo
     anata no mae kara keshi sari takatte

     yume miru yoroko bi o asa e no chikara nishite
     ikiteru yoroko bi o tsutaete noko suno ga ai
     umi dasu tanoshimi o futatabi omoidashite
     hagukumu tanoshimi o tsutaete noko suno ga ai
-----------------------------------------------------------------------------
------------------

ÅÁ¸À¡¡¡ÊÀ±½É¡Ë

¡¡Í«¤¤¤Î»þÂ夬¤­¤Æ¡¡¡¡´õ˾¤òµá¤á¤ë¤¿¤Ó
¡¡¸ÀÍդκ²¤Ï¡¡¡¡Ì±¤Î¿´¤Çµ±¤¯

¡¡·î¤¬»³¤ÎÇؤËÄÀ¤ß¡¡¡¡Æü¤¬¾º¤ë¾¯¤·Á°
¡¡Èþ¤·¤¯ÎÔ¤·¤¤»þ¤¬Î®¤ì¤ë
¡¡¼é¤ê¤¿¤¤¹ñ¤¬¤¢¤ê¡¡¡¡»Ù¤¨¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë
¡¡Ì¿¤Î²Ð±É¤¨¤è¡¡¡¡±Êµ×¤Ë·Ò¤²¤è

¡¡Ì´¸«¤ë´î¤Ó¤ò¡¡¡¡ÌÀÆü¤Ø¤ÎÎϤˤ·¤Æ
¡¡À¸¤­¤Æ¤ë´î¤Ó¤ò¡¡¡¡ÅÁ¤¨¤Æ»Ä¤¹¤Î¤¬¡¡¡¡°¦

¡¡¼«¤é¤¬¼¬¤¯¼ï¤«¤é¡¡¡¡¤É¤ó¤Ê²Ö¤¬ºé¤¯¤Î¤«¡©
¡¡¼Â¤ê¤¢¤ëÀ¤³¦¤ò¡¡¡¡Â¤¤êÃÛ¤±¤è

¡¡À¸¤ß½Ð¤¹³Ú¤·¤ß¤ò¡¡¡¡ºÆ¤Ó»×¤¤½Ð¤·¤Æ
¡¡°é¤à³Ú¤·¤ß¤ò¡¡¡¡ÅÁ¤¨¤Æ»Ä¤¹¤Î¤¬¡¡¡¡°¦

¡¡Ah¡¡¡¡¤É¤ó¤ÊÈᤷ¤ß¤â¡¡¡¡¿É¤µ¤â
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤«¤é¡¡¡¡¾Ã¤·µî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿

¡¡Ì´¸«¤ë´î¤Ó¤ò¡¡¡¡ÌÀÆü¤Ø¤ÎÎϤˤ·¤Æ
¡¡À¸¤­¤Æ¤ë´î¤Ó¤ò¡¡¡¡ÅÁ¤¨¤Æ»Ä¤¹¤Î¤¬¡¡¡¡°¦
¡¡À¸¤ß½Ð¤¹³Ú¤·¤ß¤ò¡¡¡¡ºÆ¤Ó»×¤¤½Ð¤·¤Æ
¡¡°é¤à³Ú¤·¤ß¤ò¡¡¡¡ÅÁ¤¨¤Æ»Ä¤¹¤Î¤¬¡¡¡¡°¦
 

Back to main lyric index